Obchodní informace

Registrace k DPH (1,0 MB)

Výpis z obchodního rejstříku (0,9 MB)

Živnostenský list (0,2 MB

Všeobecné obchodní podmínky (0,1 MB)

Zásady k ochraně osobních údajů (0,1 MB)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.