Malerit

Malerit je barva vrcholové třídy na nové a renovační nátěry do veškerých vnitřních prostorů. Lze použít i v obytných místnostech a pracovních prostorech pro vysoce citlivé osoby, protože při zpracování i při vysychání se neuvolňuje zápach.

Vlastnosti
  • ředitelná vodou, ekologická s minimálním zápachem
  • bez obsahu zakalujících látek
  • sněhobílá
  • difúzní
  • vysoká krycí schopnost
  • dobrá plnící schopnost, snadno se zpracovává Odborný posudek: Nezávadné použití výrobku ve vnitřních prostorech bylo klasifikováno institutem Wilhelma Klauditze ve Fraunhoferu (WKI) a označeno značkou jakosti zkušebny TÜV „kontrola obsahu škodlivin provedena”.Charakteristické údaje podle normy DIN EN 13 300:
  • oděr za mokra: třída 3
  • kontrastní poměr: krycí schopnost třídy 1 při 140 ml/m2
  • lesk: matný
  • maximální zrnitost: jemná ( 100 µm) Hustota cca 1,5 g/cm3 hodnota sd 0,1 m
Spotřeba

Cca 140 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

Odstín

Malerit E.L.F. lze v systému ColorExpress strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému Alpinacolor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.